40 Pokok Agama

40 Pokok Agama

Rp. 93,500 110,000

Penulis : Imam Al-Ghazali

ISBN : 9789795929475

Cover : Hard Cover

Halaman : 472 Halaman

Berat : 600 gr

Ukuran : 16 x 24,5 cm

Buku ini membahas mengenai keyakinan (al-`aqa’id) pada pokok pertama. Pada pokok kedua membahas mengenai rahasia-rahasia ibadah (asrar al-`ibadat). Pada pokok ketiga membahas mengenai penjelasan jenis-jenis akhlak tercela (al-akhlaq al-madzmumah). Dan pada pokok keempat membahas mengenai penjelasan jenis-jenis akhlak terpuji (al-akhlaq al-mahmudah), kemudian ditutup dengan masalah jiwa (nafs).