Rincian Product

Judul : Pengantar Studi Ilmu Hadits
Penulis : Syaikh Manna
No ISBN : 978-979-592-3183
Kategori : Referensi hadits
Cover : Soft Cover
Isi : 208 hlm
Ukuran : 15.5 x 24.5 cm
Berat : 600 gr
Harga : Rp 66.000,00
Diskon : 20 %
Harga Netto : Rp 52.800,00

Pengantar Studi Ilmu Hadits

Buku yang membahaskan seputar asas-asas penting pengetahuan ilmu-ilmu hadits, kedudukannya, pengertiannya, pembukuan hadits-hadits Nabi, perkembangannya, dan persoalan yang berkaitan dengannya. Ini adalah seperti ilmu rawi/rijal, sanad, al-Jarhu wa at-Ta'dil, Gharib al-Hadits, ilmu 'illal, Mukhtlaf hadits, musthalah al-hadits, istilah-istilah dalam ilmu hadits, penerimaan hadits, ilmu takhrij, dan segala yang berkaitan dengannya.
 
Buku yang mampu membantu kita dalam mengenal dan memahami sesuatu hadits itu sampai dengan kedudukan tertentu seperti sahih, hasan, dha'if, atau maudhu'. Boleh digunakan sebagai hujah atau sebaliknya. Tidak setiap apa yang disandarkan kepada Nabi itu terus boleh diterima pakai tanpa sembarang penelitian.


FACEBOOK

TWITTER