Buku ini menghimpun kisah-kisah pilihan yang terdapat dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala dan Traikh Al-Islam, keduanya karya ulama besar Imam  Adz-Dzahabi. Dan, yang menyusun adalah DR. Sulaiman Al-Asyqar, pakar sejarah Islam Timur Tengah.
Buku ini berkisah tentang sejarah Bangsa Tartar dari kemunculan, jatuhnya Baghdad hingga Perang Ain Jalut
Hal terbaik untuk menghabiskan seluruh umur adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada - Nya adalah satu-satunya jalan menuju ridha-Nya dan jalan yang membawa menuju ke surga-Nya.
'Mohammad Natsir adalah guru bangsa, negarawan, pejuang, pemikir, penulis, cendikiawan, budayawan, politikus, pendidik umat, dan mujahid dakwah.  Sebagai tokoh internasional yang sudah sejak muda menguasai bahasa Arab, Belanda, Inggris, Perancis, dan latin, beliau dihormati.

Siyar A'lam An-Nubala

DR Silaiman Al-Asyqar

ISBN:

9789795928362

Harga:

Rp 196.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 156.000,00

Sejarah Bangsa TarTar

Prof. DR. Raghrib As-Sirjani

ISBN:

9789795928478

Harga:

Rp 145.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 116.000,00

Al-Wafa' : Kesempurnaan Pribadi Nabi Muhammad

Ibnul Jauzi

ISBN:

979-592-342-0

Harga:

Rp 140.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 112.000,00


SIRAH NABAWIYAH (Soft Cover)

Syaikh shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri

ISBN:

979-592-095-2

Harga:

Rp 85.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 68.000,00

SIRAH NABAWIYAH (Hard Cover)

Syaikh shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri

ISBN:

979-592-095-3

Harga:

Rp 110.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 88.000,00

Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia

Prof. Dr. Raghib As-Sirjani

ISBN:

978-979-979-555-2

Harga:

Rp 230.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 184.000,00


DINASTI ABBASIYAH

DR. YUSUF AL-ISY

ISBN:

978-979-592-407-4

Harga:

Rp 50.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 40.000,00

DINASTI UMAWIYAH

DR. YUSUF AL-ISY

ISBN:

978-979-592-389-3

Harga:

Rp 75.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 60.000,00

60 BIOGRAFI ULAMA SALAF

Syaikh Ahmad Farid

ISBN:

979-592-369-2

Harga:

Rp 175.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 140.000,00


Pemerintahan Bayangan dan Big Brother

Jagad A. Purbawati

ISBN:

978-979-592-6788

Harga:

Rp 98.000,00

Discount:

15 %

Harga Netto:

Rp 83.300,00

Bersama Sang Nabi

Syaikh Salman Al-Audah

ISBN:

978-979-592-681-8

Harga:

Rp 56.000,00

Discount:

15 %

Harga Netto:

Rp 47.600,00

Khalid bin Al-Walid

Manshur Abdul Hakim

ISBN:

978-979-592-6870

Harga:

Rp 120.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 102.000,00


Bencana - bencana Besar dalam Sejarah Islam

DR Fathi Zaghrut

ISBN:

9789795926825

Harga:

Rp 185.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 148.000,00

Bangkit dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk

Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shallabi

ISBN:

978-979-592-6504

Harga:

Rp 180.000,00

Discount:

20 %

Harga Netto:

Rp 144.000,00

King Faisal

Amin Said

ISBN:

978-979-592-6610

Harga:

Rp 69.000,00

Discount:

15 %

Harga Netto:

Rp 58.650,00FACEBOOK

TWITTER